DANH MỤC
EDITORIIAL BOARD
 • EDITOR-IN-CHIEF
 • Assoc. Prof., Ph.D. Nguyen Ngoc Thach

  DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF
  Dr. Nguyen Thi Luyen

  EDITORIAL BOARD

  Committee Chairman

  Assoc. Prof. Dr. Ly Hoang Anh

  Committee members
  Prof. Dr. Cao Cu Boi
  Prof. Dr. Nguyen Thi Canh
  Assoc. Prof. Dr. Ha Thi Thieu Dao
  Assoc. Prof. Dr. Doan Thanh Ha
  Assoc. Prof. Dr. Le Thi Tuyet Hoa
  Assoc. Prof. Dr. To Ngoc Hung
  Dr. Nguyen Thi Thanh Huong
  Assoc. Prof. Dr. Ngo Huong
  Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Loan
  Prof. Dr. Duong Thi Binh Minh
  Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Nhung
  Assoc. Prof., Ph.D. Nguyen Ngoc Thach
  Assoc. Prof. Dr. Le Phan Thi Dieu Thao
  Dr. Nguyen Toan Thang
  Prof. Dr. Nguyen Thanh Tuyen
  Prof. Dr. Doan Thi Hong Van •           

du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học